??N�N????�??N?N?N�??N�??N�?� ?�?�????N� ?????�?�???? ???� ???�N�N�N?

Obiekt wyjazdu:

Przedmiotem wyjazdu naukowego jest Instytut Nafty i Gazu, bAi??dAi??cy jednostka badawczAi??, podlegAi??Ai?? Ministrowi Gospodarki i pracujAi??cAi?? na potrzeby przemysAi??u naftowego i gazowniczego. Kierunki merytorycznej dziaAi??alnoAi??ci Instytutu wpisujAi?? siAi?? w krajowAi?? i europejskAi?? politykAi?? zrA?wnowaA?onego rozwoju energetyki obejmujAi??c m. in.: oceny perspektyw poszukiwawczych ropy naftowej i gazu ziemnego metodami geologii, geofizyki, geochemii i mikrobiologii, poszukiwania i eksploatacjAi?? zAi??A?A? wAi??glowodorA?w,
magazynowanie, transport, dystrybucjAi?? i uA?ytkowanie gazu ziemnego, ropy naftowej i produktA?w naftowych, procesy przetwarzania ropy naftowej, doskonalenie i monitorowanie jakoAi??ci produktA?w naftowych, wykorzystanie odnawialnych A?rA?deAi?? energi oraz ochronAi?? Ai??rodowiska w przemyAi??le naftowym i gazowniczym.

Program wyjazdu:

11.50 – Spotkanie przed Instytutem Nafty i Gazu, ul. A?ukasiewicza 1 (szczegA?Ai??y zostanAi?? podane w mailu)
12.00 – Wizyta w Instytucie:
1) przedstawienie Instytutu Nafty i Gazu jako jednostki naukowo badawczej oraz roli jakAi?? odgrywa w przemyAi??le naftowym i gazowniczym
2) zapoznanie uczestnikA?w z zaAi??oA?eniami programu „RozwA?j infrastruktury informatycznej Instytutu Nafty i Gazu oraz utworzenie informacyjnych zasobA?w nauki w postaci cyfrowej dla branA?y naftowej i gazowniczej”
3) prezentacja multimedialnego pakietu edukacyjnego
4) zwiedzanie laboratoriA?w.

Termin wyjazdu:

best essays, clomid reviews.

25 czerwca 2013 r., godz. http://nail.uz/?p=147536 11.50 – 14.00

Grupa docelowa:

http://contactomultimedia.com/paper-writing-service/ http://feg1993.org/geriforte-cost

Studenci, mAi??odzieA? szkolna

Przewidywana liczba uczestnikA?w:

15

ZAPISZ SIA?

Obszar tematyczny warsztatA?w:

W czasie warsztatA?w uczestnicy w sposA?b praktyczny zapoznajAi?? siAi?? z moA?liwoAi??ciami wykorzystania ogniw paliwowych zasilanych wodorem. Po krA?tkim wprowadzeniu teoretycznym, uczestnicy w kilkuosobowych http://nail.uz/?p=147550 grupach bAi??dAi?? mogli samodzielnie (pod nadzorem) wykonaAi?? doAi??wiadczenia zwiAi??zane z pomiarami parametrA?w pracy ogniw paliwowych. Dodatkowo zaprezentowane zostanAi?? sposoby magazynowania wodoru.

Program warsztatA?w:

1) WykAi??ad: Ogniwa paliwowe w energetyce przyszAi??oAi??ci
2) Laboratorium/pokazy: Nisko- i wysokotemperaturowe ogniwa paliwowe

ProwadzAi??cy:

dr inA?. Magdalena Dudek, mgr inA?. http://feg1993.org/generic-omnicef-price Andrzej RaA?niak, mgr inA?. BartAi??omiej Lis, Marta Klimczyk, Damian Klekot

Termin i miejsce:

24 czerwca 2013 best college essay, generic clomid. r., godz. 13.00 – 13.45 (gr. 1), 13.50 – 14.35 (gr. 2), 14.45 – 15.30 (gr. 3), lab. 25, paw. D9

Grupa docelowa:

szkoAi??a Ai??rednia ai??i?? gimnazjum – szkoAi??a podstawowa – dzieci

Przewidywana liczba uczestnikA?w:

3 http://contactomultimedia.com/price-for-micardis-hct/ grupy po 15 osA?b

ZAPISZ SIA?

Obiekt wyjazdu:

Przedmiotem wyjazdu naukowego jest Elektrownia Wodna PrzewA?z, zlokalizowana na rzece WiAi??le w dzielnicy Nowa Huta. Jest to elektrownia przepAi??ywowa, wyposaA?ona w dwa turbozespoAi??y o Ai??Ai??cznej mocy 4000 kW z turbinami Kaplana. Przekazano jAi?? do eksploatacji w roku 1954. WiAi??cej szczegA?Ai??A?w dostAi??pnych jest na stronie TAURON Ekoenergia.

Program wyjazdu:

11.50 – Spotkanie przed elektrowniAi?? wodnAi?? PrzewA?z (szczegA?Ai??y zostanAi?? podane w mailu)
12.00 – Zwiedzanie oraz prezentacja dziaAi??ania elektrowni wodnej PrzewA?z

it cover letter, dapoxetine without prescription.

Termin wyjazdu:

27 czerwca 2013 r., godz. 11.50 – http://feg1993.org/buy-phenergan-night-time 14.00

Grupa docelowa:

Studenci, mAi??odzieA? http://congtyinsaigon.com/best-cannabis-seeds-bank/ http://nail.uz/?p=147532 szkolna

Przewidywana liczba uczestnikA?w:

20

ZAPISZ SIA?

Obszar tematyczny warsztatA?w:

W ramach Ai??wiczeAi?? laboratoryjnych uczestniczy poznajAi?? sposoby pozyskiwania energii pochodzAi??cej z promieniowania sAi??onecznego. Po wstAi??pie teoretyczny zapoznajAi?? siAi?? z instalacjAi?? stanowiska laboratoryjnego http://nail.uz/?p=147530 i jej elementami. WykonajAi?? samodzielnie pomiary na stanowiskach laboratoryjnych.

Program warsztatA?w:

1) Badanie panelu fotowoltaicznego polikrystalicznego.
2) Badanie paneli fotowoltaicznych w rA?A?nych poAi??oA?eniach wzglAi??dem SAi??oAi??ca w warunkach rzeczywistych*
3) Wyznaczanie optymalnego usytuowania panelu wzglAi??dem SAi??oAi??ca
4) Badanie Panelu fotowoltaicznego z systemem nadAi??A?nym wzglAi??dem ruchu SAi??oAi??ca *
5) Budowa i badanie prostego ukAi??adu autonomicznego zasilania w energiAi?? elektrycznAi?? z wykorzystaniem PV.
6) Badanie kolektora sAi??onecznego prA?A?niowego lub pAi??askiego (Ai??wiczenie rezerwowe) *
*) MoA?liwoAi??Ai?? wykonania Ai??wiczenia bAi??dzie uzaleA?niona od panujAi??cej pogody (nasAi??onecznienia) w czasie trwania laboratorium.

ProwadzAi??cy:

mgr inA?. Andrzej RaA?niak

Termin i miejsce http://contactomultimedia.com/assignment/ :

27 czerwca 2013 r., godz. 11.30 – http://feg1993.org/how-old-do-you-have-to-be-to-buy-claritin 13.00, lab. 138, paw. D9

Grupa docelowa:

Wszyscy

Przewidywana liczba uczestnikA?w how to write argument essay, cheap zithromax. :

15

ZAPISZ SIA?

Obszar tematyczny warsztatA?w:

OmA?wienie rA?A?nych rodzajA?w kolektorA?w sAi??onecznych i elementA?w systemu solarnego. Wprowadzenie do projektowania instalacji solarnych na potrzeby c.w.u. – wskazA?wki i porady. Pokaz pracy dwA?ch podstawowych typA?w kolektorA?w sAi??onecznych. Opis koncentratorA?w promieniowania sAi??onecznego (jako duA?e systemy i pojedyncze urzAi??dzenia) i moA?liwoAi??ci ich wykorzystania. Demonstracja ukAi??adu koncentratora promieniowania sAi??onecznego, porA?wnanie mocy ogniwa fotowoltaicznego skierowanego na sAi??oAi??ce i koncentrator. :

Program warsztatA?w:

1. Laboratorium: PorA?wnanie pracy kolektora sAi??onecznego pAi??askiego i prA?A?niowego
2. Laboratorium: Koncentrator promieniowania sAi??onecznego

ProwadzAi??cy:

mgr inA?. Estera http://feg1993.org/lisinopril-price-in-india buy essays online, zithromax without prescription. BoA?ek, mgr inA?. Wojciech Goryl

Termin i miejsce:

25 czerwca 2013 r., godz. 11.30 http://nail.uz/?p=147509 – 14.30, lab. 138, paw. D9

Grupa docelowa:

http://contactomultimedia.com/buy-skunk-seeds-with-paypal/

uczniowie liceum/ studenci /osoby dorosAi??e

Przewidywana liczba uczestnikA?w:

10

ZAPISZ SIA?

Obszar tematyczny warsztatA?w:

PrzeglAi??d typowych urzAi??dzeAi?? stosowanych w gospodarstwach domowych zasilanych energiAi?? elektrycznAi?? oraz krA?tka charakterystyka tych urzAi??dzeAi??. Ceny energii elektrycznej w taryfie G. SposA?b wyboru dostawcy energii elektrycznej. WykAi??ad oraz warsztaty nie wymagajAi?? od uczestnikA?w specjalistycznej wiedzy http://feg1993.org/where-to-buy-flomax-generic i kierowane sAi?? do wszystkich zainteresowanych sposobem zmniejszenia zuA?ycia energii oraz redukcjAi?? kosztA?w we wAi??asnym gospodarstwie domowym.

Program warsztatA?w:

1) WstAi??p teoretyczny: Jak moA?emy zmniejszyAi?? rachunki za prAi??d?
2) Warsztaty komputerowe*: Obliczanie Ai??redniego zuA?ycia energii elektrycznej we wAi??asnym domu i wybA?r najlepszej oferty sprzedaA?y za pomocAi?? kalkulatorA?w taryfowych.

*) wskazane jest przygotowaAi?? na http://nail.uz/?p=147548 zajAi??cia wAi??asny spis domowych urzAi??dzeAi?? elektrycznych odczytujAi??c dla kaA?dego moc na tabliczce znamionowej oraz Ai??rednie roczne zuA?ycie prAi??du (lub zabraAi?? ze sobAi?? faktury za prAi??d).

ProwadzAi??cy:

dr inA?. Tomasz http://contactomultimedia.com/arimidex-without-prescription/ Mirowski, studenci z KN Eko-Energia

Termin i miejsce:

27 czerwca 2013 r., godz. 11.30 – assignment of lease, dapoxetine reviews. 14.00, lab. 05, paw. D9

Grupa docelowa:

Wszyscy

Przewidywana liczba uczestnikA?w:

15

ZAPISZ SIA?

Obszar tematyczny warsztatA?w:

http://contactomultimedia.com/zanaflex-generic-side-effects/

Standard energetyczny budynkA?w w Polsce. Budynki tradycyjne, energooszczAi??dne, pasywne oraz zeroenergetyczne. Aswiadectwo charakterystyki energetycznej budynkA?w. System grzewczy, chAi??odniczy i przygotowania ciepAi??ej wody uA?ytkowej. Efektywne projektowanie i uA?ytkowanie http://nail.uz/?p=147492 budynku. Termomodernizacja. Systemy mikrokogeneracyjne.

Program warsztatA?w:

1) WstAi??p teoretyczny do zagadnieAi?? zuA?ycia energii w budynkach
2) WstAi??p do obliczeAi?? cieplnych budynkA?w z wykorzystaniem oprogramowania audytorskiego
3) Obliczenia efektu energetycznego, ekologicznego i ekonomicznego termomodernizacji.

ProwadzAi??cy:

mgr inA?. Krzysztof Sornek

Termin i miejsce:

26 czerwca 2013 r., godz. 11.30 – 14.30, lab. 05, dissertation proposal, generic dapoxetine. http://feg1993.org/sinequan-no-prescription paw. D9

Grupa docelowa:

Wszyscy

Przewidywana liczba uczestnikA?w:

15

ZAPISZ SIA?

Program warsztatA?w:

Badania wAi??aAi??ciwoAi??ci fizykochemicznych paliw ciekAi??ych konwencjonalnych i biopaliw: badanie gAi??stoAi??ci, badanie temperatury zapAi??onu, wyznaczenie http://nail.uz/?p=147506 charakterystyki destylacyjnej, badanie wAi??aAi??ciwoAi??ci niskotemperaturowych. Otrzymywanie FAME w procesie transestryfikacji.

Program warsztatA?w:

1) Badania wAi??aAi??ciwoAi??ci fizykochemicznych paliw ciekAi??ych konwencjonalnych i biopaliw
2) Otrzymywanie FAME w procesie transestryfikacji

ProwadzAi??cy:

mgr http://feg1993.org/order-probalan inA?. Mariusz WAi??drzyk, mgr inA?. StanisAi??aw BudzyAi??

Termin i miejsce:

25 czerwca 2013 r., godz. 12.00 – 13.00, lab. 20, paw. http://congtyinsaigon.com/cheap-geriforte-tablets/ best new movie, cheap clomid. D4

Grupa docelowa:

Studenci / MAi??odzieA? szkolna

Przewidywana liczba uczestnikA?w:

10

ZAPISZ SIA?

Program warsztatA?w:

1) Zgazowanie paliw staAi??ych
2) Badanie wAi??aAi??ciwoAi??ci paliw staAi??ych

ProwadzAi??cy:

movie releases, lioresal reviews.

mgr inA?. PrzemysAi??aw Grzywacz, mgr inA?. http://nail.uz/?p=147569 Tadeusz Dziok

Termin i miejsce http://congtyinsaigon.com/nombre-generico-de-cozaar/ :

25 czerwca 2013 r., godz. 12.00 – 13.00 (gr. 1), 13.15 – 14.15 (gr. 2), lab. 314, http://feg1993.org/cheap-lady-era-100mg paw. B3

Grupa docelowa:

Studenci / MAi??odzieA? szkolna

Przewidywana liczba uczestnikA?w:

15

ZAPISZ SIA?

Obszar tematyczny warsztatA?w:

EfektywnoAi??Ai?? energetyczna to stosunek uzyskanej wielkoAi??ci efektu uA?ytkowego danego obiektu, urzAi??dzenia technicznego lub instalacji w typowych warunkach ich uA?ytkowania lub eksploatacji do iloAi??ci zuA?ycia energii przez ten obiekt, urzAi??dzenie techniczne lub instalacjAi??, niezbAi??dnej do uzyskania tego efektu.:

Program warsztatA?w:

1) Laboratorium: Wentylatory ai??i?? jak wspA?Ai??pracujAi??, kiedy pracujAi?? efektywnie?
2) Laboratorium: Jak przekazaAi?? wiAi??cej ciepAi??a?
3. Laboratorium: Turbina gazowa w samolotach i elektrowniach
4. Laboratorium: Energia wody ai??i?? jak jAi?? zamieniAi?? na prAi??d elektryczny

ProwadzAi??cy:

mgr inA?. Dominika Matuszewska, mgr inA?. Tomasz Siwek, mgr http://congtyinsaigon.com/generic-wellbutrin/ inA?. Wojciech Kalawa

Termin i miejsce:

25 czerwca 2013 r., godz. http://feg1993.org/farmacia-online-comprare-propecia 11.30 – 13.30, lab. 130, paw. D4

Grupa docelowa thesis papers, zithromax online. :

MAi??odzieA? szkolna / http://nail.uz/?p=147566 Wszyscy

Przewidywana liczba uczestnikA?w:

15

ZAPISZ SIA?