круглосуточные займы онлайн на карту

Euro-Centrum na ETZE

Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum był jednym z wystawców podczas Europejskiego Tygodnia Zrównoważonej Energii, prezentując projekt „Utworzenie Parku Naukowo-Technologicznego Euro-Centrum – rozwój i zastosowanie nowych technologii w obszarze poszanowania energii i jej odnawialnych źródeł”.

Ideą projektu jest rozbudowa infrastruktury technicznej Euro-Centrum Parku Naukowo–Technologicznego w Katowicach i stworzenie na Śląsku pierwszych laboratoriów do rozwoju technologii energooszczędnych i odnawialnych źródeł energii. Inwestycja obejmuje budowę budynku pasywnego o powierzchni ok. 7 500 m2 oraz rewitalizację kolejnego budynku o powierzchni przeszło 738 m2.

W pierwszym z budynków powstaną pomieszczenia na laboratoria wyposażone m.in. w instalację chłodu technologicznego oraz szerokie łącza światłowodowe. Wśród nich znajdą się hale przygotowane dla urządzeń wysokogabarytowych. To oferta przede wszystkim skierowana dla innowacyjnych firm technologicznych, zwłaszcza z branży OZE. W budynku znajdzie się także ośrodek przetwarzania i archiwizacji danych oraz powierzchnia biurowa dostosowana do potrzeb firm technologicznych.

W drugim budynku powstało Centrum Testowania Systemów Solarnych czyli specjalistyczne laboratorium do testowania kolektorów i systemów słonecznych (tzw. sztuczne słońce). Obiekt jest też siedzibą Centrum Szkoleniowego Nowoczesnych Technik Grzewczych. Z jego usług mogą korzystać instalatorzy kotłów na paliwa stałe a wkrótce pomp ciepła, kolektorów słonecznych i systemów wentylacji.

Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum w ramach projektu świadczyć będzie także specjalistyczne usługi badawczo-rozwojowe, doradcze i szkoleniowe. Odbiorcami oferty mają być firmy technologiczne działające w branży poszanowania energii i OZE.

Projekt jest realizowany w ramach Działania 5.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Szacunkowa wartość inwestycji to ok. 97 mln zł. Wsparcie Projektu ze środków EFRR wyniesie 58 609 999,99 zł. Łączna wartość wsparcia to 68 952 941,17 zł.

.

Budynek pasywny Euro-Centrum

Budynek pasywny to budynek o minimalnym zapotrzebowaniu na energię do ogrzania wnętrza – 15 kWh/m2/rok (czyli 1,5 l oleju opałowego lub 1,5 m2 gazu ziemnego na m2) – w porównaniu z 120 kWh/m2/rok w budynku konwencjonalnym.

W pełni pasywny biurowiec usługowo-laboratoryjny PNT Euro-Centrum jest jedną z pierwszych takich inwestycji w Europie Środkowo-Wschodniej. Budowa, rozpoczęta w 2011 roku, zakończy się w 2013 roku.

Powierzchnia budynku przeznaczona będzie dla firm technologicznych, prowadzących działalność badawczą, rozwojową lub innowacyjną. Priorytetowo traktowane będą przedsiębiorstwa o profilu związanym z poszanowaniem energii i odnawialnymi źródłami energii. W budynku znajdą się pomieszczenia administracyjno-biurowe i wystawiennicze, laboratoria technologiczne, nowoczesne Data Center oraz sale konferencyjno-szkoleniowe.

Bryła obiektu została zaprojektowana tak, aby wyeliminować niepotrzebne straty ciepła. W celu pozyskania jak największej ilości światła dziennego pomieszczenia biurowe znajdują się w obwodzie budynku. Dopływ naturalnego światła zapewnia również atrialny układ ciągów komunikacyjnych z przeszkleniem w centrum obiektu.

Budynek pozbawiony jest tradycyjnych systemów grzewczych i chłodzących – zastąpią je nowoczesne technologie. Energię geotermalną, przetwarzaną przez pompy ciepła, pozyska system sond geotermalnych. Na dachu budynku zamontowano kolektory słoneczne. Energia słoneczna wykorzystywana będzie również przez fotoogniwa. Odpowiednią jakość klimatu wewnętrznego zapewni wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła. Poprawi ona efektywność energetyczną budynku przez odzyskiwanie nawet ok. 80% energii cieplnej z wywiewanego powietrza. System wentylacji wspomoże gruntowy wymiennik ciepła. System stropów grzewczo-chłodzących BKT zapewni komfort termiczny użytkownikom budynku. System chłodzenia poprzez stropy wspomagany jest przy dużych upałach przez agregat wody lodowej. Okna pasywne, o potrójnym szkleniu i niskim współczynniku przenikania ciepła, w zimie chronią przed utratą ciepła, latem zaś, dzięki automatycznym żaluzjom fasadowym, zapobiegają przegrzaniu pomieszczeń. Żaluzje zewnętrzne posiadają czujniki nasłonecznienia i wiatru, mają dodatkowy własny system zarządzania.

Budowa realizowana w ramach projektu „Utworzenie Parku Naukowo-Technologicznego Euro-Centrum – rozwój i zastosowanie nowych technologii w obszarze poszanowania energii i jej odnawialnych źródeł”, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Zobacz galerię zdjęć

stopka-euro-centrum

.

Możliwość komentowania jest wyłączona.