круглосуточные займы онлайн на карту

Warsztaty: „Badania paliw ciekłych konwencjonalnych i biopaliw”

Program warsztatów:

Badania właściwości fizykochemicznych paliw ciekłych konwencjonalnych i biopaliw: badanie gęstości, badanie temperatury zapłonu, wyznaczenie charakterystyki destylacyjnej, badanie właściwości niskotemperaturowych. Otrzymywanie FAME w procesie transestryfikacji.

Program warsztatów:

1) Badania właściwości fizykochemicznych paliw ciekłych konwencjonalnych i biopaliw
2) Otrzymywanie FAME w procesie transestryfikacji

Prowadzący:

mgr inż. Mariusz Wądrzyk, mgr inż. Stanisław Budzyń

Termin i miejsce:

25 czerwca 2013 r., godz. 12.00 – 13.00, lab. 20, paw. D4

Grupa docelowa:

Studenci / Młodzież szkolna

Przewidywana liczba uczestników:

10

ZAPISZ SIĘ

Możliwość komentowania jest wyłączona.