круглосуточные займы онлайн на карту

WARSZTATY TEMATYCZNE I WYJAZDY NAUKOWE

Serdecznie zapraszamy do udziału w warsztatach tematycznych i wyjazdach naukowych w ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonej Energii. Ze względu na ograniczoną liczebność grup, na warsztaty i wyjazdy prowadzone będą zapisy internetowe do dnia 21 czerwca 2013 r.

DOSTĘPNE WARSZTATY:

Zrównoważony rozwój energetyczny:
1. Modelowanie rozwoju krajowego systemu energetycznego – szczegóły
2. Ogniwa paliwowe w energetyce przyszłości – szczegóły

Odnawialne źródła energii:
1. Kocioł na biomasę – źródło ciepła w nowoczesnym systemie grzewczym – szczegóły
2. Pieco-kominek – alternatywna metoda ogrzewania pomieszczeń – szczegóły
3. Systemy solarne nisko- i wysokotemperaturowe – szczegóły
4. Panele fotowoltaiczne i kolektory słoneczne – szczegóły
5. Siłownie wiatrowe – produkcja energii elektrycznej z wiatru – szczegóły

Efektywność energetyczna:
1. Efektywność energetyczna – jak to rozumieć? – szczegóły
2. Efektywność energetyczna a źródła światła – szczegóły

Zarządzanie energią w budynkach:
1. Oszczędność energii elektrycznej w gospodarstwie domowym – szczegóły
2. Ciepło – jak efektywnie zuzywac je w budynkach? – szczegóły

Czyste technologie węglowe:
1. Czyste technologie węglowe – szczegóły
2. Badania paliw ciekłych konwencjonalnych i biopaliw – szczegóły

WYJAZDY NAUKOWE:

1. Elektrownia wodna Przewóz – szczegóły
2. Instytut Nafty i Gazu – szczegóły

.

FORMULARZ REJESTRACYJNY:

Wybierz interesujące Cię warsztaty (wymagane)

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Kontaktowy numer telefonu (wymagane)

Rok urodzenia (wymagane)

PESEL (wymagane tylko w przypadku wyjazdów naukowych)

Skąd wiesz o ETZE?

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 Dz.U. z 2002 r., nr 101, pozycja 926 z późn. zm.). Dane osobowe zostaną wykorzystane jedynie na potrzeby ETZE.

Możliwość komentowania jest wyłączona.