круглосуточные займы онлайн на карту

Wyjazd naukowy do Instytutu Nafty i Gazu

Obiekt wyjazdu:

Przedmiotem wyjazdu naukowego jest Instytut Nafty i Gazu, będący jednostka badawczą, podległą Ministrowi Gospodarki i pracującą na potrzeby przemysłu naftowego i gazowniczego. Kierunki merytorycznej działalności Instytutu wpisują się w krajową i europejską politykę zrównoważonego rozwoju energetyki obejmując m. in.: oceny perspektyw poszukiwawczych ropy naftowej i gazu ziemnego metodami geologii, geofizyki, geochemii i mikrobiologii, poszukiwania i eksploatację złóż węglowodorów,
magazynowanie, transport, dystrybucję i użytkowanie gazu ziemnego, ropy naftowej i produktów naftowych, procesy przetwarzania ropy naftowej, doskonalenie i monitorowanie jakości produktów naftowych, wykorzystanie odnawialnych źródeł energi oraz ochronę środowiska w przemyśle naftowym i gazowniczym.

Program wyjazdu:

11.50 – Spotkanie przed Instytutem Nafty i Gazu, ul. Łukasiewicza 1 (szczegóły zostaną podane w mailu)
12.00 – Wizyta w Instytucie:
1) przedstawienie Instytutu Nafty i Gazu jako jednostki naukowo badawczej oraz roli jaką odgrywa w przemyśle naftowym i gazowniczym
2) zapoznanie uczestników z założeniami programu „Rozwój infrastruktury informatycznej Instytutu Nafty i Gazu oraz utworzenie informacyjnych zasobów nauki w postaci cyfrowej dla branży naftowej i gazowniczej”
3) prezentacja multimedialnego pakietu edukacyjnego
4) zwiedzanie laboratoriów.

Termin wyjazdu:

25 czerwca 2013 r., godz. 11.50 – 14.00

Grupa docelowa:

Studenci, młodzież szkolna

Przewidywana liczba uczestników:

15

ZAPISZ SIĘ

Możliwość komentowania jest wyłączona.